việc nhỏ là gì? Việc lớn là gì?

việc nhỏ là gì?
Việc lớn là gì?Viết một bình luận