Viết đoạn văn ngắn bộc lộ cảm xúc của em về bài ca dao sau: Sông Đồng Nai nước trong lại mát Đường Hiệp Hòa lắm cát dễ đi Gái

Viết đoạn văn ngắn bộc lộ cảm xúc của em về bài ca dao sau:
Sông Đồng Nai nước trong lại mát
Đường Hiệp Hòa lắm cát dễ đi
Gái Hiệp Hòa xinh như hoa thiên lí
Trai Hiệp Hòa chí khí hiên ngang.Viết một bình luận

Câu hỏi mới