Câu 1: a, Em hãy lựa chọn từ những, từ mỗi để điền vào các câu sau: – Tôi còn 5 tiếng để làm bài tập, làm gì mà chẳng kịp. –

Câu 1:
a, Em hãy lựa chọn từ những, từ mỗi để điền vào các câu sau:
– Tôi còn 5 tiếng để làm bài tập, làm gì mà chẳng kịp.
– Tôi còn 5 tiếng để làm bài bài tập, làm sao kịp cho được.
Chỉ ra sự khác nhau giữa những và mỗi?

1 bình luận về “Câu 1: a, Em hãy lựa chọn từ những, từ mỗi để điền vào các câu sau: – Tôi còn 5 tiếng để làm bài tập, làm gì mà chẳng kịp. –”

 1. a) – Tôi còn những 5 tiếng để làm bài tập, làm gì mà chẳng kịp.
  ⇒ Chỉ sắc thái: còn rất nhìu, dư dả (Thời gian)
  – Tôi còn mỗi 5 tiếng để làm bài tập, làm sao kịp cho được.
  ⇒ Chỉ sắc thái: còn ít ỏi, hạn chế (Thời gian) 
  Cả hai đều thuộc từ loại: trợ từ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới