Câu 1: Xếp các nhóm từ vào các nhóm từ địa phương; phương ngữ bắc bộ,Phương ngữ trung bộ,nam bộ -u,mợ,bầm,bủ,bọ,mạ,bu,thày,mế

Câu 1: Xếp các nhóm từ vào các nhóm từ địa phương; phương ngữ bắc bộ,Phương ngữ trung bộ,nam bộ
-u,mợ,bầm,bủ,bọ,mạ,bu,thày,mế,má,mệ,ba
-o,cô,dì,dượng
-răng,mô,tê,rứa,nớ,chi
-vịt xiêm,ngò,bông điên điển

1 bình luận về “Câu 1: Xếp các nhóm từ vào các nhóm từ địa phương; phương ngữ bắc bộ,Phương ngữ trung bộ,nam bộ -u,mợ,bầm,bủ,bọ,mạ,bu,thày,mế”

  1. Nhóm 1 : Từ Toàn Dân : Cha, Mẹ,
    Nhóm 2 : Từ Địa Phương Miền Bắc : Bố, Cha, Thầy, Mẹ, Má, U, Mợ
    Nhóm 3 : Từ Địa Phương Miền Trung : Cha, Ba, Mẹ, Mạ, Bầm
    Nhóm 4 : Từ Địa Phương Miền Nam : Cha, Tía, Mẹ, Má

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới