Câu Hằng năm cứ vào mùa thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ

Câu Hằng năm cứ vào mùa thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. gợi cho em cảm xúc gì?

2 bình luận về “Câu Hằng năm cứ vào mùa thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ”

  1. Câu trên cho em thấy đc những buổi tựu trường đầu tháng 9 hằng năm , nhớ về tiếng nói cười trong lớp học và nhộn nhịp của sân trường Vào ngày thu tựu trường

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới