Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: Không ! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn theo một n

Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Không ! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc…Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu.
Nhưng nói ra làm gì nữa ! Lão Hạc ơi ! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt ! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn, cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào…
Câu 2, (1,0 đ) Đoạn văn trên được kể ở ngôi nào, ngôi kể ây có tác dụng như thế nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới