Đọc đoạn trích sau: …Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn

Đọc đoạn trích sau:
…Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?.
(Lão Hạc-Nam Cao)
a. Người kể trong đoạn trích là ai? Kể về sự việc gì?
b. Chỉ ra các thán từ và các tình thái từ được sử dụng trong đoạn trích trên?

2 bình luận về “Đọc đoạn trích sau: …Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn”

 1. Câu a:
  Người kể trong đoạn trích là : Lão Hạc
  Kể về việc mà Lão Hạc bán chó.
  Câu b:
  Các thán từ: Này, A
  Các tình thái từ: ạ, à.

  Trả lời
 2. a)
  -Người kể trong đoạn trích là ông Giáo.
  -Kể về sự việc : lời tâm tình của lão Hạc khi kể  lại sự việc lão đã bán đi cậu Vàng.
  b)
  -Thán từ: này
  -> Thán từ gọi đáp
  -Tình thái từ:
  + a: Tình thái từ bộc lộ sắc thái biểu cảm.
  + à: Tình thái từ cấu tạo câu hỏi nghi vấn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới