Gặp em trên cao lộng gió Rừng lạ ào ào lá đỏ Em đứng bên đường như quê hương Vai áo bạc quàng súng trường Đoàn quân vẫn đi vộ

Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn…
a, thể thơ
b, Tìm bố cục? Nội dung chính của từng phần?
c, Đặt nhan đề
d, Chỉ ra tính thống nhất về chủ đề của ngữ liệu
e, Cảm nhận về 2 câu thơ:
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường

1 bình luận về “Gặp em trên cao lộng gió Rừng lạ ào ào lá đỏ Em đứng bên đường như quê hương Vai áo bạc quàng súng trường Đoàn quân vẫn đi vộ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới