Lấy 2 dẫn chứng chi tiết về học mà ko hành

Lấy 2 dẫn chứng chi tiết về học mà ko hành

1 bình luận về “Lấy 2 dẫn chứng chi tiết về học mà ko hành”

  1. dẫn chứng 1: học lý thuyết thuần thục rồi sau này ra xã hội làm việc, vì không được tiếp xúc nhiều với công việc từ lúc còn học lý thuyết nên đi làm sẽ rất dễ hỏng việc, gây cháy nổ, thương tích, thiệt hại về vật chất và có thể thiệt mạng.
    dẫn chứng 2: các trường đại học cấp cao ở nước ngoài họ thường học lý thuyết kèm thực hành nên các học sinh, sinh viên đều rất giỏi và thành công với tỉ lệ cao.
    @Tobi_Anh

    Trả lời

Viết một bình luận