Ngày ấy tôi mới lên năm Có lần tôi nói dối mẹ Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn Ôm tôi hôn lên mái tóc

Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
– Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
– Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
câu 1 ptbt của văn bản trên
câu 2 bptt của văn bản trên
câu 3 tìm trợ từ thán từ tình thái từ của văn bản

1 bình luận về “Ngày ấy tôi mới lên năm Có lần tôi nói dối mẹ Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn Ôm tôi hôn lên mái tóc”

 1. Câu 1: 
   Phương thức biểu đạt sử dụng trong đoạn thơ: tự sự, biểu cảm
  Câu 2:
  + Các biện pháp nghệ thuật:
  + Liệt kê, điệp từ: vui, yêu, ghét
  + Đối lập: cười – khóc; yêu – ghét; ngon ngọt nuông chiều – cầm dao dọa giết.
  + Điệp cấu trúc: Dù… cũng không…
  Câu 3 :
  Trợ từ : Có…
  Thán từ : NHưng không 
  Tình thái từ :  Ơi 
  * Câu 3 ko đúng lắm ạ , bạn tham khảo thôi nhé ! )
  @đt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới