Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau Ví dụ : miễn cưỡng – Bạn học bài với thái độ miễn cưỡng à ?

Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau

Ví dụ : miễn cưỡng – Bạn học bài với thái độ miễn cưỡng à ?

– thân thương ?

– thân mật ?

– phân vân?

Giúp mik với làm như ví dụ ý ạViết một bình luận

Câu hỏi mới