e hãy vt đoạn văn diễn dịch về người nông dân nghèo ở xã hội cũ qua bài tức nước vỡ bờ và lão hạc ( từ 3-5 câu) Mọi

e hãy vt đoạn văn diễn dịch về người nông dân nghèo ở xã hội cũ qua bài tức nước vỡ bờ và lão hạc ( từ 3-5 câu)

Mọi người giúp mình đề này với ạ!!!

1 bình luận về “e hãy vt đoạn văn diễn dịch về người nông dân nghèo ở xã hội cũ qua bài tức nước vỡ bờ và lão hạc ( từ 3-5 câu) Mọi”

  1. Từ đoạn trích Tức nước vờ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, người đọc thấy được tình cảnh túng quẫn, nghèo khổ cùng đường của tầng lớp nông bần cùng trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Họ phải tự sinh tự diệt trong thế giới mà không có một tí công bằng nào dành cho mình. Phải bán đi cả thứ mà mình yêu thương cho đến lúc đến cũng không thể nào nguôi đi những phiền lo, hối hận của mình.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới