sáng tác bài thơ tự do chi ân người lái đò

sáng tác bài thơ tự do chi ân người lái đò

1 bình luận về “sáng tác bài thơ tự do chi ân người lái đò”

 1. Công cha chữ mẹ áo thầy
  Có được ngày này là nhờ thầy cô
  Những người lái đò thầm lặng
  Lời ru bay bổng những ngày ấu thơ
  Tay thầy cầm viết dạy chữ
  Tay cô cầm phấn dạy đạo lí hay
  Một đời cần mẫn thầm lặng
  Chỉ mong một ngày chúng ta nên người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới