Viết 1 câu thán từ về vbản “Tức nc vỡ bờ” mn giúp mik vs ạ,hiện tại mik đg cần gấp

Viết 1 câu thán từ về vbản “Tức nc vỡ bờ” mn giúp mik vs ạ,hiện tại mik đg cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới