Tạo một đoạn hội thoại ngắn (chủ đề nói chuyện giữa mẹ và em) Chú ý: Em và mẹ phải trò chuyện ít nhất 3 lần Ché

Tạo một đoạn hội thoại ngắn (chủ đề nói chuyện giữa mẹ và em)
Chú ý: Em và mẹ phải trò chuyện ít nhất 3 lần
Chép mạng sẽ bị báo cáo và 1 sao

2 bình luận về “Tạo một đoạn hội thoại ngắn (chủ đề nói chuyện giữa mẹ và em) Chú ý: Em và mẹ phải trò chuyện ít nhất 3 lần Ché”

 1. Mẹ: Minh ơi ra mẹ bảo !
  Minh :Dạ mẹ ?
  Mẹ: đi lấy rau trong tủ lạnh lặt đi để nấu canh
  Minh: rau nào mẹ ?
  Mẹ: rau muống trong tủ mẹ để ngăn nhỏ đó.
  Minh: vâng 
   

  Trả lời

Viết một bình luận