Tìm câu ca dao tục ngữ về từ ngữ địa phương miền nam và gạch chân giúp mình vs ạ

Tìm câu ca dao tục ngữ về từ ngữ địa phương miền nam và gạch chân giúp mình vs ạ

1 bình luận về “Tìm câu ca dao tục ngữ về từ ngữ địa phương miền nam và gạch chân giúp mình vs ạ”

 1. CA DAO:
  Rau đắng nấu với cá trê
  Ai đến đất Mũi thì  không về!
  Chồng chèo thì vợ cũng chèo
  Hai đứa cùng nghèo lại đụng với nhau.
  TỤC NGỮ
  Ăn cỗ đi trước,lội nước đi sau.
  Cái khó  cái khôn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới