Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu trình bày cảm nhận của em về câu nói sau của nhân vật chị Dậu:”Thà ngồi tù. Để cho chún

Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu trình bày cảm nhận của em về câu nói sau của nhân vật chị Dậu:”Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế tôi không chịu được”
Xin mọi người giúp đỡ ạViết một bình luận

Câu hỏi mới