Có đất nước nào kì diệu đến thế không? Trong hoạn nạn càng chở che đùm bọc Cơn hồng thủy làm miền Trung phải khóc Triệu trái

Có đất nước nào kì diệu đến thế không?
Trong hoạn nạn càng chở che đùm bọc
Cơn hồng thủy làm miền Trung phải khóc
Triệu trái tim cả dân tộc hướng về.
Từ thị thành đến khắp các vùng quê
Đã cùng nhau nhường cơm sẻ áo
Những chai nước, thùng mì tôm , nhúm gạo
Đang gửi về vùng mưa bão miền Trung
( Lưu Hương Quế – Nguồn Internet)
Câu hỏi: Đọc hai khổ thơ trên đã gợi cho em những cảm xúc gì ? Hãy ghi lại cảm xúc ấy bằng một đoạn văn ngắn. (tối đa 5 câu)

1 bình luận về “Có đất nước nào kì diệu đến thế không? Trong hoạn nạn càng chở che đùm bọc Cơn hồng thủy làm miền Trung phải khóc Triệu trái”

  1. Sự đùm bọc san sẻ của người dân Việt Nam, tinh thần dân tộc luôn tồn tại và thể hiện rõ nét nhất ở những lúc khó khăn hoạn nạn. Tinh thần tương trợ, đoàn kết, đồng lòng như một của triệu triệu trái tim người Việt trong hoạn nạn đợt bão lũ miền Trung. Có đất nước nào kì diệu đến thế không? Trong hoạn nạn càng chở che đùm bọc Cơn hồng thủy làm miền Trung phải khóc Triệu trái tim cả dân tộc hướng về.              Từ thị thành đến khắp các vùng quê Đã cùng nhau nhường cơm sẻ áo Những chai nước, thùng mì tôm , nhúm gạo Đang gửi về vùng mưa bão miền Trung.
    #Anhlasadboyyy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới