Đề : Cho đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi Quê hương là vàng hoa bí Là mồng biến dậu mồng tơi Là đỏ đồi bờ dâ

Đề : Cho đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi
Quê hương là vàng hoa bí
Là mồng biến dậu mồng tơi
Là đỏ đồi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Câu 1: Xác định PTBĐ chính của đoạn thơ trên
Câu 2: Kí ức về quê hương của tác giả được gợi lên từ hình ảnh nào
Câu 3: Tìm 1 biệt pháp tu từ và cho bt tác dụng của nó
Câu 4: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên
Câu 2: Kí ức về quê hương của tác giả được gợi lên từ hình ảnh nào
Câu 3: Tìm 1 biệt pháp tu từ và cho bt tác dụng của nó
Câu 4: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên

1 bình luận về “Đề : Cho đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi Quê hương là vàng hoa bí Là mồng biến dậu mồng tơi Là đỏ đồi bờ dâ”

 1. 1. PTBĐ chính: Biểu cảm
  2. Qua hình ảnh: hoa bí, giậu mồng tơi, bờ dâm bụt, hoa sen trắng
  3. BPTT: So sánh
  Tác dụng: Giúp cho đoạn thơ giàu hình ảnh
  Cho thấy vai trò của quê hương đối với mỗi người
  4. NDC: Nói về tầm quan trọng của quê hương đối với mỗi người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới