Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoảng cảnh buồm xa xa? Buồn trông ngọn n

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoảng cảnh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân máy mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông giả cuốn mặt duềnh
Âm ẩm tiếng sông kêu quanh ghế ngồi.
Câu 1: Cảnh vật trong đoạn thơ được miêu tả theo những trình tự nào?
Câu 2: Từ lấy được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên là gì? Phân loại chúng.
Câu 3: Chỉ ra và nêu ý nghĩa của biện pháp điệp ngữ trong đoạn trích trên.
Câu 4: Hai câu hỏi tu tử được sử dụng trong đoạn thơ trên được hiểu như thế nào?
Câu 5: Đoạn thơ đã sử dụng nghệ thuật đặc sắc nào?

1 bình luận về “Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoảng cảnh buồm xa xa? Buồn trông ngọn n”

 1. 1. Trình tự không gian
  2. Từ láy toàn bộ: xa xa, rầu râu, xanh xanh, ầm ầm
  Từ láy bộ phận: thấp thoáng, man mác
  3. BPTT: Điệp ngữ (Buồn trông)
  -Tác dụng:+ Giúp đoạn thơ giàu sức gợi
                     +Cho thấy nỗi buồn, sự trông ngóng của Thúy Kiều
  4. Được hiểu là câu hỏi của Thúy Kiều với Kim Trọng và chính bản thân mình. Thúy Kiều mong ngóng Kim Trọng và luôn không biết mình sẽ trôi về đâu.
  5. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới