Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào?

Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào?

2 bình luận về “Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào?”

  1. Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ NHÂN HÓA mà tác giả dùng phép tu từ bút pháp ước lệ tượng trưng, phép ẩn dụ, nhân hoá: “khuôn trăng”, “nét ngài”, “hoa cười ngọc thốt, “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”

    Trả lời
  2. Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào?
    -> Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả đã sử dụng phép tu từ nhân hoá , so sánh , liệt kê nhưng không sử dụng phép tu từ ẩn dụ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới