Miêu tả nội tâm qua 2 đoạn trích ”chị em Thúy Kiều” và ”Kiều ở lầu Ngưng Bích ”. Cho biết tác dụng của yếu tố đó .

Miêu tả nội tâm qua 2 đoạn trích ”chị em Thúy Kiều” và ”Kiều ở lầu Ngưng Bích ”. Cho biết tác dụng của yếu tố đó .

1 bình luận về “Miêu tả nội tâm qua 2 đoạn trích ”chị em Thúy Kiều” và ”Kiều ở lầu Ngưng Bích ”. Cho biết tác dụng của yếu tố đó .”

  1. qua 2 đoạn trích trên tác giả đã sử dụng yếu tớ miêu tả và tự sự ,và cón sử đụng 1 số biện pháp an đu ,nhân hóa và sử dụng biện pháp ước lệ tượng trưng lên vẻ đẹp của nàng,miêu tả tâm trang nàng nhớ Kim Trọng ,cha,mẹ ,miêu ta cảnh đẹp mà người buồn.kể lại sự vật sự việc. việc sử dụng các yếu tớ trên giúp cho bài văn hay ,sinh đồng, hấp dẫn, khiến cho người đọc ngươi nghe hình dunv ra vẽ đẹp tuyệt sắc và nỗi buồn cô đơn của chị em Thú y Vân Thú y Kiều.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới