Nêu hệ thống các nhân vật chính trong cuốn sách cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ

Nêu hệ thống các nhân vật chính trong cuốn sách cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ

1 bình luận về “Nêu hệ thống các nhân vật chính trong cuốn sách cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ”

  1. hệ thống :
    con Tủn, con Tí sún, thằng Hải cò và thằng cu Mùi.
    Trong đó, người kể chuyện là cu Mùi dưới hình thức kể của “thằng cu Mùi” lúc bé và nhận xét, đánh giá của “ông Mùi” khi đã gần 50 tuổi.
     

    Trả lời

Viết một bình luận