đặc trưng của các thể loại thơ (vd như các loại thơ thất ngôn tứ tuyệt đồ vậy á chứ không phải thơ kiểu khác nha)

đặc trưng của các thể loại thơ (vd như các loại thơ thất ngôn tứ tuyệt đồ vậy á chứ không phải thơ kiểu khác nha)

1 bình luận về “đặc trưng của các thể loại thơ (vd như các loại thơ thất ngôn tứ tuyệt đồ vậy á chứ không phải thơ kiểu khác nha)”

 1. – Đặc trưng của các thể thơ:
  + Thơ lục bát: Có hai câu là câu lục (sáu) và câu bát (tám). Ở thể thơ này cần chú ý về cách gieo vần sao cho đúng, nếu gieo sai sẽ sai hết bài.
  + Thơ bốn chữ: Một thể thơ đơn giản vô cùng, là một bài thơ có những câu thơ mà câu nào cũng đều đặn 4 chữ. 
  + Thơ thất ngôn tứ tuyệt: quy định mỗi bài có 4 câu, mỗi câu 7 chữ và tổng cả bài cần đúng 28 câu thì đạt yêu cầu. 
  + Thơ thất ngôn bát cú: Là thơ có 8 câu trong mỗi một bài thơ. Mỗi câu thfi gồm 7 chữ vậy là cả bài cần có đủ 56 chữ.
  + Thơ Đường luật: là thơ thời Đường – Trung Quốc. Nhưng dạng thơ này đã phát triển rộn rãi sang các nước như: Nhật Bản, Việt Nam,…
  @Hongphucnguyen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới