Lục Vân Tiên và Nguyễn Đình Chiểu có điểm gì giống và khác nhau

Lục Vân Tiên và Nguyễn Đình Chiểu có điểm gì giống và khác nhau

1 bình luận về “Lục Vân Tiên và Nguyễn Đình Chiểu có điểm gì giống và khác nhau”

 1. – Điểm giống nhau:
  + Cuộc đời: có thể xem rằng nhân vật Lục Vân Tiên chính là bóng dáng cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu: đều nghe tin mẹ mất trên đường đi thi, về quên chịu tang mẹ, bị đau mắt và bị mù, bị bội hôn
  + Sự nghiệp: đều có sự nghiệp rõ ràng: Lục Vân Tiên đỗ Trạng Nguyên, câm quân thắng giặc. Nguyễn Đình Chiểu thì ” vung bút thành thơ đuổi giặc thù”
  – Điểm khác nhau:
  + Cuộc đời: Lục Vân Tiên được chữa mắt sáng, còn Nguyễn Đình Chiểu vẫn chịu cảnh ” thà đui mà giữ đạo nhà” Ông vẫn bị mù, về quê bốc thuốc, dạy học, liên lạc với các sĩ phu yêu nước và sáng tác thơ văn chống Pháp. 
  Lục Vân Tiên là nhân vân hư cấu trong tác phẩm ” Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiều, còn ông là một nhà thơ, nhà văn có thật trong lịch sử và văn học Việt Nam cuối TK XIX đầu TK XX
  + Sự nghiệp: Lục Vân Tiên chính là sự thế hiện của ” đạo làm người trong cuộc sống bình thường”, còn ông là sự thế hiện của ” đạo làm người khi đất nước bị ngoại xâm” 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới