Nêu tác dụng của việc sử dụng điệp từ bếp lửa trong thơ

Nêu tác dụng của việc sử dụng điệp từ bếp lửa trong thơViết một bình luận

Câu hỏi mới