Tôi không sợ nữa.Tôi sẽ không đi khom nữa.Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng bước tới.

Tôi không sợ nữa.Tôi sẽ không đi khom nữa.Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng bước tới.

Xác định phép liên kết

Giúp mik vs ạ !

Mik cảm ơn ạ!

1 bình luận về “Tôi không sợ nữa.Tôi sẽ không đi khom nữa.Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng bước tới. <p”

 1. Phép liên kết:
  -Liên kết hình thức: 
  +Phép lặp: không
  +Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng: đi khom>< đàng hoàng bước tới
  – Liên kết nội dung: Các câu văn đều là suy nghĩ nội tâm của nhân vật”tôi”, thể hiện ý chí, sự quả cảm và quyết tâm của cô.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới