Viết 1 đoạn văn diễn dịch nêu cảm nhận của em về nỗi nhớ thương của kiều trong 8 câu giữa bài kiều ở lầu ngưng bích trong

Viết 1 đoạn văn diễn dịch nêu cảm nhận của em về nỗi nhớ thương của kiều trong 8 câu giữa bài kiều ở lầu ngưng bích trong đoạn có sử dụng biện pháp tu từ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới