Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp đã chẳng thể về nhân gian được nữa. Th

Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp đã chẳng thể về nhân gian được nữa.
Theo em tại sao Vũ Nương lại trả lời như vậy?

1 bình luận về “Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp đã chẳng thể về nhân gian được nữa. Th”

  1. Vũ Nương trả lời như vậy bởi vì : 
    – Để bày tỏ lòng biết ơn với tình nghĩa của Linh Phi và tình cảm của Trương Sinh sau khi nhận ra sự thật 
    – Nhưng Vũ Nương đã không còn tồn tại trên cõi đời này bởi nàng đã gieo mình xuống dòng nước Hoàng Giang mà tự vẫn , nàng sống ở chốn bồng lai tiên cảnh . Lời nói này cho thấy sự đau đớn , xót xa vô hạn của Vũ Nương . Dù nàng không thể trở về nhân gian nhưng phẩm cách , tấm lòng ân nghĩa , thủy chung vẫn còn mãi 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới