Từ những cảm xúc và suy ngẫm của nhân vật trữ tình trong tình huống đặc biệt,ánh trăng của nguyễn duy đã gửi đến người đọc th

Từ những cảm xúc và suy ngẫm của nhân vật trữ tình trong tình huống đặc biệt,ánh trăng của nguyễn duy đã gửi đến người đọc thông điệp sâu sắc về nối sống ân tình thủy chung bằng 1 đoạn van viết theo cách tổng-phân-hợp(khoảng 12 câu)em hãy làm rõ
trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn dán tiếp và chỉ rõ gạch chân và chú thích rõ..giúp mình với chiều thiViết một bình luận

Câu hỏi mới