Phân tích nhân vật An Dương Vương (Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy)

Những bài văn mẫu hay phân tích nhân vật An Dương Vương trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, rút ra bài học kinh nghiệm giữ nước của tác giả dân gian .

    Phân tích nhân vật An Dương Vương – Hướng dẫn cách làm, lập dàn ý và tuyển chọn những bài văn mẫu tham khảo hay phân tích nhân vật An Dương Vương trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Hướng dẫn phân tích nhân vật An Dương Vương

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích nhân vật An Dương Vương trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, từ đó rút ra bài học giữ nước mà tác giả dân gian muốn gửi gắm.

1. Phân tích đề

– Yêu cầu của đề bài : phân tích nhân vật An Dương Vương .

– Phạm vi tư liệu, dẫn chứng : những câu văn, từ ngữ, chi tiết tiêu biểu trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy.

– Phương pháp lập luận chính : phân tích .

2. Hệ thống vấn đề

Luận điểm 1: An Dương Vương có công dựng nước và giữ nước

Luận điểm 2: An Dương Vương và những sai lầm.

3. Lập dàn ý chi tiết cụ thể

Mẫu dàn ý 1

a) Mở bài

– Giới thiệu Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy :+ Truyện nêu bài học kinh nghiệm cẩn trọng tiên phong của lịch sử vẻ vang đấu tranh giữ nước của dân tộc bản địa ta .- Khái quát về nhân vật An Dương Vương : An Dương Vương là nhân vật TT của truyện, một vị minh quân có công lao thiết kế xây dựng và bảo vệ quốc gia, nhưng sau đó có những sai lầm đáng tiếc to lớn dẫn đến việc mất nước .

b) Thân bài

* Tóm tắt cốt truyện:

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, thi công xây thành, nhiều lần thất bại. Nhờ Rùa Vàng giúp sức, An Dương Vương đã xây được thành và chế nỏ giữ nước. Triệu Đà nhiều lần tiến công nhưng thất bại, đã dùng mưu kế : cầu hôn Mị Châu – con gái An Dương Vương cho con trai là Trọng Thủy. Trọng Thủy ở rể, thực thi thủ đoạn tráo nỏ thần. Triệu Đà cất binh sang xâm lược, cậy có nỏ thần, An Dương Vương chủ quan dẫn đến mất nước. Cuối cùng nhà vua cùng Mị Châu lên ngựa chạy về phía biển Đông, cầu cứu Rùa Vàng. An Dương Vương nghe theo lời Rùa Vàng, rút gươm chém Mị Châu, cầm sừng tê giác theo Rùa Vàng rẽ nước xuống biển. Mị Châu chết, máu nàng chảy xuống biển, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Xác nàng được Trọng Thuỷ đem về mai táng ở Loa Thành. Trọng Thuỷ thương nhớ Mị Châu, sau đó cũng lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông đem về giếng ấy mà rửa thì ngọc càng thêm sáng .

* Phân tích nhân vật An Dương Vương

Luận điểm 1

: An Dương Vương có công dựng nước và giữ nước- Sơ lược về tiểu sử An Dương Vương :+ Tên thật Thục Phán, là vị vua lập nên và quản lý duy nhất của nhà nước Âu Lạc .+ Thời gian trị vì 50 năm ( 257 TCN – 208 TCN ) .+ Quyết định dời đô từ vùng núi Nghĩa Lĩnh về đồng bằng ( thành Cổ Loa ) để tăng trưởng và lan rộng ra lưu thông .=> Ban đầu, hoàn toàn có thể nhận định và đánh giá An Dương Vương là vị vua sáng suốt, bản lĩnh vững vàng, tầm nhìn xa rộng .- Rời đô :+ Kế tục sự nghiệp của những vua Hùng, An Dương Vương quyết định hành động rời đô về vùng đồng bằng để không thay đổi đời sống nhân dân .-> Đó chính là quyết định hành động sáng suốt có ý nghĩa kế hoạch với tầm nhìn xa trông rộng của một vị vua anh minh .- Quá trình xây thành+ Ban đầu rất khó khăn vất vả, đắp tới đâu lở tới đó .+ Nhà vua lập đàn trai giới, tiếp đón cụ già, chờ đón và đón rước Rùa Vàng. Nhờ Rùa Vàng trợ giúp đã xây xong thành trong nửa tháng .+ Xây thành cao, đào hào sâu để chống giặc=> Quá trình xây thành gian truân, khó nhọc nhưng cho thấy sự kiên trì, kĩ năng và tầm nhìn xa trông rộng của nhà vua, biết trọng hiền tài, kiến thiết xây dựng loa thành vừa hợp ý trời vừa hợp lòng dân .- Chế nỏ :+ Khi Rùa Vàng từ biệt ra đi, nhà vua đã bày tỏ do dự “ nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống ? ” -> Câu hỏi cho ta thấy An Dương Vương là người biết lo xa, một vị vua luôn mang niềm tin cẩn trọng cao độ trước mối nguy ngoại xâm .+ Được Rùa Vàng trợ giúp lấy vuốt rùa làm lẫy .=> Ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, niềm tin cẩn trọng cao độ của nhà vua .- Đánh giặc :+ An Dương Vương đánh thắng quân Triệu Đà nhờ :

  • Thành ốc kiên cố
  • Có nỏ thần kì diệu
  • Có tinh thần cảnh giác cao độ.

-> Bài học về dựng nước và giữ nước .=> An Dương Vương là một vị vua anh minh, sáng suốt, luôn tâm lý cho vận mệnh của dân tộc bản địa, vì quyền lợi của nhân dân, biết trọng người tài, có ý thức cẩn trọng cao độ, trở thành tấm gương cho công cuộc dựng nước và giữ nước .

Luận điểm 2: An Dương Vương và những sai lầm.

– Những sai lầm đáng tiếc của An Dương Vương :+ Không nhìn thấu được hành vi cầu hòa của giặc, bằng lòng gả con gái cho giặc, cho ở rể .+ Không chăm sóc đến củng cố lực lượng, ỷ vào sức mạnh của nỏ thần .+ Cậy có nỏ thần, khi quân Triệu Đà tiến vào vẫn điềm nhiên đánh cờ .-> Chủ quan, khinh địch, không cẩn thận, mất cẩn trọng, ngủ quên trong thắng lợi .- Hành động sửa sai : Tự tay chém chết Mị Châu .-> Thể hiện sự dứt khoát đứng về phía công lí, sự tỉnh ngộ một cách muộn màng của An Dương Vương .- Cái chết của An Dương Vương : Nhà vua sừng tê bảy tấc theo Rùa Vàng xuống biển .-> Thể hiện sự bất tử của An Dương Vương, tấm lòng bao dung, biết ơn của nhân dân so với vị vua một thời có công lao to lớn với dân tộc bản địa .=> An Dương Vương là vị vua vừa có công vừa có lỗi, là hình tượng lịch sử dân tộc gắn liền với bài học kinh nghiệm dựng nước giữ nước và bài học kinh nghiệm mất nước. Tuy mất cẩn trọng để mất nước nhưng trong tâm thức người dân, An Dương Vương mãi là nhà vua yêu nước, có công với nước .

c) Kết bài

– Khái quát lại về nhân vật An Dương Vương .- Nêu cảm nhận của em về nhân vật .Mẫu dàn ý 2

a) Mở bài

– Giới thiệu truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy” và nhân vật An Dương Vương.

b) Thân bài: Phân tích nhân vật An Dương Vương:

* An Dương Vương trong sự nghiệp giữ nước:

– Xây thành :+ Thành đắp tới đâu lại lở tới đó .+ Lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần .+ Lắng nghe cụ già, mời sứ Thanh Giang trợ giúp .=> Có lòng kiên trì quyết tâm, có ý thức tôn vinh cẩn trọng .- Chế nỏ+ Nhà vua do dự : “ Nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống ”+ Rùa Vàng cho vuốt làm lẫy nỏ .=> Được trợ giúp vì có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc bảo vệ quốc gia .- Bảo vệ quốc gia : đánh tan quân xâm lược Triệu Đà .- An Dương Vương chiến thắng quân xâm lược do :+ Có thành ốc bền vững và kiên cố .+ Có nỏ thần kì diệu trăm phát trăm trúng .+ Đặc biệt là có ý thức cẩn trọng cao độ, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao với quốc gia .=> An Dương Vương là vị vua tài trí, anh minh, sáng suốt, có nghĩa vụ và trách nhiệm, niềm tin cẩn trọng cao, quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc giữ nước, được thần linh và nhân dân ủng hộ .

* An Dương Vương và bi kịch nước mất nhà tan:

– Nguyên nhân :+ Nhận lời cầu hòa, cầu hôn, cho Trọng Thủy ở rể mà không đề phòng, giám sát .+ Lơ là trong việc phòng thủ .+ Chủ quan khinh địch, quá ỷ lại vào vũ khí .=> Mơ hồ về thực chất ngoan cố và thủ đoạn thâm độc của quân địch, mất cẩn trọng trầm trọng, tạo thời cơ cho quân địch vào sâu chủ quyền lãnh thổ .- Hậu quả : Đất nước rơi vào tay giặc .- Hành động của vua :+ Phải cùng con gái chạy về phương Nam .+ Cầu cứu sứ Thanh Giang và biết kẻ ngồi sau sống lưng chính là giặc .+ Chém đầu Mị Châu : biểu lộ sự dứt khoát, kinh khủng, đặt nghĩa nước trên tình nhà .+ Cầm sừng tê giác theo Rùa Vàng xuống biển => sự bất tử của An Dương Vương .- Ý nghĩa của những hư cấu nghệ thuật và thẩm mỹ : Thể hiện lòng kính trọng của nhân dân so với thái độ gan góc, nhất quyết đặt nghĩa nước ( cái chung ) lên trên tình nhà ( cái riêng ) của An Dương Vương .

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

– Kết cấu ngặt nghèo đến hoàn mĩ .- Cốt truyện li kì, mê hoặc .- Kết hợp thuần thục giữa yếu tố lịch sử dân tộc và yếu tố kì ảo …

c) Kết bài

– Bài học giữ nước mà tác giả dân gian muốn gửi gắm : Luôn tôn vinh niềm tin cẩn trọng với quân địch, xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa riêng với chung, giữa nhà với nước, giữa cá thể và hội đồng .

4. Sơ đồ tư duy phân tích nhân vật An Dương Vương

Sơ đồ tư duy phân tích nhân vật An Dương Vương

Xem chi tiết: Sơ đồ tư duy Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Bài văn mẫu tìm hiểu thêm phân tích nhân vật An Dương Vương

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” là một trong những truyền thuyết đặc sắc trong kho tàng lịch sử văn học nước ta về chủ đề đấu tranh giữ nước. Câu chuyện là sự sáng tạo mang đậm yếu tố thần kì của dân gian xung quanh cốt lõi lịch sử có thật về nhân vật An Dương Vương. Qua đó, chúng ta có thể thấy được An Dương Vương là vị vua có công vĩ đại trong việc xây thành đắp lũy, yêu nước thương dân nhưng vì chủ quan nên khinh địch nên khiến đất nước rơi vào tay kẻ thù.

An Dương Vương trước hết là một vị vua yêu nước thương dân, có tầm nhìn xa trông rộng, có công lớn trong việc xây thành đắp lũy. Ông Open với những thiên chức lịch sử vẻ vang mới ; thống nhất quốc gia về phương tiện đi lại dân tộc bản địa, chủ quyền lãnh thổ ; thiết kế xây dựng nhà nước sơ khai và chống giặc ngoại xâm. Ông là một trong những hình tượng anh hùng của người Việt cổ. Việc cho xây thành Cổ Loa cho thấy tầm nhìn của một nhà quân sự chiến lược tài ba và tấm lòng của một ông vua lo ngại cho vận mệnh quốc gia và sự bình yên của nhân dân, chứng tỏ nhà vua đã có ý thức thiết lập một nhà nước phong kiến sơ khai với kinh thành là TT, quản lý và điều hành, xử lý những việc làm trong đại của quốc gia. Đây là một công lao to lớn vì trước đây, ở thời đại vua Hùng, nước ta chỉ mang đặc thù tổ chức triển khai của những thị tộc, bộ lạc và chưa hề có thành lũy .An Dương Vương còn là vị vua một lòng muốn kiến thiết xây dựng, bảo vệ quốc gia và biết trọng dụng người tài. Việc xây thành gặp nhiều khó khăn vất vả nên nhà vua lo ngại và lập đàn cầu đảo bách thần. Khi có cụ già Open từ phương đông nói về việc xây thành, nhà vua mừng thầm, triển khai nghi thức nghênh đón. Sau đó, khi Rùa Vàng Open, nhà vua dùng xe bằng vàng rước vào thành. Khi thành được xây xong và ba năm sau, Rùa Vàng từ biệt ra về, An Dương Vương lại lo ngại đến rủi ro tiềm ẩn quốc gia bị xâm lăng và hỏi Rùa Vàng cách chống lại quân địch. Câu hỏi “ Nay có giặc ngoài lấy gì mà chống ? ” cho thấy ông là vị vua một lòng vì nước vì dân và luôn lắng lo cho vận mệnh dân tộc bản địa .Tuy nhiên, sau đó, nhờ vào nỏ thần thuận tiện đánh lui quân xâm lược của Triệu Đà nên nhà vua trở thành người chủ quan khinh địch. Sai lầm tiên phong gián tiếp dẫn đến việc mất nước Âu Lạc xuất phát từ việc nhà vua gả con gái là Mị Châu cho Trọng Thủy – con trai Triệu Đà và cho Trọng Thủy ở rể. Nhà vua không hề hay biết đằng sau việc cầu hôn tiềm ẩn thủ đoạn chính trị thôn tính quốc gia. Sai lầm thứ nhất của ông chính là nguyên do dẫn đến sai lầm đáng tiếc của Mị Châu. Bởi sau khi trở thành vợ của Trọng Thủy, nàng nhẹ dạ cả tin đặt hết tình yêu và sự tin yêu vào chồng mà không hề hay biết rằng mình bị tận dụng và chỉ là một quân cờ trong bàn cờ chính trị. Sai lầm thứ hai của ông là khi Triệu Đà đem quân tiến công lần thứ hai, ông vì cậy có nỏ thần mà điềm nhiên đánh cờ, cho tới khi quân giặc tiến sát thì vua mới phát hiện ra lẫy nỏ bị đánh cắp, là nguyên do trực tiếp dẫn đến việc mất nước. Vì cậy vào nỏ thần nên ông đã quên đi việc thiết kế xây dựng quân đội và lôi kéo, đoàn kết nhân dân chống giặc ngoại xâm .Tuy nhiên, đến ở đầu cuối, An Dương Vương vẫn là một vị vua đặt quyền lợi vương quốc lên trên tình thân. Dù cho Mị Châu là con gái ruột duy nhất của mình nhưng trước lời buộc tội của Rùa Vàng, cho rằng Mị Châu là giặc, nhà vua đã rút gươm ra chém, biểu lộ ông có lập trường dứt khoát, đứng về phía vận mệnh dân tộc bản địa. Chi tiết này biểu lộ sự thức tỉnh muộn màng của nhà vua. Đồng thời cũng là cái giá mà ông phải trả cho sự chủ quan của chính mình .Thông qua những chi tiết cụ thể thần kì, nhân dân ta đã bộc lộ thái độ, tình cảm và cách nhìn nhận so với An Dương Vương. Trước hết đó là sự cảm phục, biết ơn, tự hào so với vị vua tiên phong triển khai việc xây thành đắp lũy bảo vệ dân tộc bản địa, là dẫn chứng nổi bật cho sự trưởng thành về mặt ý thức của thời đại An Dương Vương. Sự giúp sức thần kì của Rùa Vàng là ẩn dụ cho sự ủng hộ của nhân dân, đồng thời biểu trưng cho sức mạnh thần bí của dân tộc bản địa. Và khi quốc gia rơi vào tay giặc, An Dương Vương cầm sừng tê bảy tấc rẽ sóng xuống biển khơi. Nhân dân đã bất tử hóa người anh hùng để bộc lộ tình cảm, thái độ so với người anh hùng. Họ đính chính lại lịch sử vẻ vang theo quan điểm của mình, kiến thiết xây dựng người anh hùng lí tưởng, có công với dân tộc bản địa để biến họ trở thành những tấm gương tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc cho những thế hệ sau .

Như vậy, nhân vật An Dương Vương hiện lên với vị thế là một người anh hùng có công lớn trong việc xây thành đắp lũy, bảo vệ đất nước nhưng cũng là vị vua vì chủ quan dẫn đến bi kịch mất nước. Thông qua việc xây dựng nhân vật cùng những chi tiết thần kì, truyền thuyết “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” đã để lại bài học giáo dục vô cùng sâu sắc. Đó là bài học về việc xây dựng đất nước phải đi đôi với việc bảo vệ đất nước, luôn phải nêu cao cảnh giác và đề phòng đối với kẻ thù.

Xem thêm:

-/-

Trên đây là phần hướng dẫn lập dàn ý và bài phân tích mẫu cho đề văn phân tích nhân vật An Dương Vương trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy qua đó rút ra bài học giữ nước của các tác giả dân gian muốn gửi gắm. Có thể xem lại phần soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy để nhớ lại các chi tiết cần phân tích của nhân vật An Dương Vương.

Hi vọng các bạn đã có thêm những ý văn hay để bổ sung cho nội dung bài viết của mình được hấp dẫn hơn khi tham khảo tại Văn mẫu 9.

Phân tích nhân vật An Dương Vương trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Văn học

Viết một bình luận

Câu hỏi mới