Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào? A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. B. Tập tr… – Hoc24

Photo of author

Câu 11: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành của giai câp mới đó là :

A : Tư sản và phong kiến B. Tư sản và vô sảnC : Tư sản và tiểu tư sản D. Tư sản và nông dân

Câu 12. Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?

A. Nhà nước phong kiến Vương Quốc của nụ cười còn mạnh .B. Xứ sở nụ cười Thái Lan được Mĩ Giúp đỡ .C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tăng trưởng .D. xứ sở của những nụ cười thân thiện có chủ trương ngoại giao khôn khéo, biết tận dụng xích míc giữa Anh và Pháp nên giữ được chủ quyền lãnh thổ .

 Câu 13. Cuộc duy tân Minh Trị được thực hiện vào thời gian:

A. 1668 B. 1768 C. 1868 D. 1968

Câu 14: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc khi:

A. Các công ty độc quyền sinh raB.Chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địaC. Đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dânD. Các công ty độc quyền sinh ra, chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địa

Câu 15: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nổi tiếng nhất ở Anh là

  A.Thủ công ngiêp          B.Nông nghiệp        C. len dạ                D. Thủy tinh

Câu 16. Giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) tồn tại nhiều mâu thuẫn. Vậy mâu thuẫn nào sau đây là sâu sắc nhất ?

A. Hệ thống thị trường và thuộc địa không đều nhauB. Sự tăng trưởng kinh tế tài chính không đều nhauC. Sự tụt hậu của nền công nghiệp của các đế quốc ” già “D. Sự vươn lên vượt bậc của nền công nghiệp các đế quốc trẻ

Câu 17 : Xã hội Pháp trước cách mạng có những đẳng cấp

A.Tăng lữ, quý tộc, nông dân B.Tăng lữ, Qúy tộc, Đẳng cấp thứ 3C.Tăng lữ, quý tộc, tư sản D.Nông dân, tư sản và những tầng lớp khác

Câu 18 : Những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc phát minh sử dụng đầu tiên ở Anh trong ngành nào ?

A. Dệt B.Luyện kim C. Khai mỏ D. Rèn sắt

Câu 19 :Vào giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là

A : Nhà xưởng quốc tế B.Công xưởng quốc tế

    C. Nhà máy lớn          D.Xưởng lớn

Câu 20 : Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp

A.Tư bản, công nhân B.Vốn, đội ngũ công nhân làm thuêC.Tư bản, công nhân, khoa học kĩ thuật D.Tư bản và các thiết bị máy móc

Viết một bình luận