Câu hỏi: The whole project is at risk of _________ so we need to act quickly. A. to be canceled B. canceling C. being cancel

Câu hỏi: The whole project is at risk of _________ so we need to act quickly.
A. to be canceled
B. canceling
C. being canceled
D. to cancel

2 bình luận về “Câu hỏi: The whole project is at risk of _________ so we need to act quickly. A. to be canceled B. canceling C. being cancel”

 1. C . being canceled
  – Sau giới từ + V-ing ( câu chủ động ) , mà câu lại mang nghĩa bị động nên loại 2 đáp án B , D  
  – Vì câu chủ động là : giới từ + V-ing -> câu bị động : giới từ + being + V3 , Chọn C  
  Tạm dịch : Toàn bộ dự án đang có nguy cơ bị hủy bỏ vậy nên chúng ta cần phải hành động 1 cách nhanh chóng 

  Trả lời
 2. Đáp án C
  Sau giới từ là động từ thêm ing nên ta loại A và D
  Câu B là danh động từ ở dạng chủ động
  Câu C là danh động từ ở dạng bị động
  Xét về nghĩa thì toàn bộ dự án có nguy cơ sẽ bị hủy bỏ
  Nên ta chọn C

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới