His long experience at the United Nations makes him _______________________ to the peace talks. (DISPENSE)

His long experience at the United Nations makes him _______________________ to the
peace talks. (DISPENSE)

2 bình luận về “His long experience at the United Nations makes him _______________________ to the peace talks. (DISPENSE)”

 1. Giải đáp:
  -> dispensable
  – Make + Sb + Adj : Làm ai đó bị như thế nào
  -> Từ cần điền là một tính từ của dispense – dispensable (adj) : không cần thiết
  – Dispensable to sth : Không cần thiết với cái gì đó
  – Dịch: Kinh nghiệm lâu năm của ông tại Liên Hợp Quốc khiến ông không thể thiếu trong các cuộc đàm phán hòa bình.

  Trả lời
 2. dispensable vì:
  – make sbd + adj (làm ai đó như thế nào)
  – dispensable to sth: không cần thiết với …
  – HTĐ: (+) S + V (s/es)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới