I break the cup again. I broke one yesterday -> It is

I break the cup again. I broke one yesterday
-> It is

2 bình luận về “I break the cup again. I broke one yesterday -> It is”

 1. -> the second time I have broken the cup.
  – Cấu trúc:
  It + be + the first/second/third/… time(s) (trừ last) + S + have/has + V3/ed + O: lần đầu/thứ hai/thứ ba/… ai đó làm gì
  – Dịch: Đó là lần thứu hai tôi làm vỡ cốc.

  Trả lời
 2. – It is the second time I have broken the cup.
  Giải thích: Diễn tả hành động vừa mới xảy ra, kết quả vẫn còn ở hiện tại.
  $\text{ It is/This is the first/second/third/… time + S + have/has + Ved/V3}$
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới