Being a firefighter is (dangerous)….than being a builder

Being a firefighter is (dangerous)….than being a builder

2 bình luận về “Being a firefighter is (dangerous)….than being a builder”

 1. Giải đáp : more dangerous
  Cấu trúc so sánh hơn với tính từ : 
  + Tính từ ngắn : S1 + be + adj + er + than + S2 
  + Tính từ dài : S1 + be + more + adj + than + S2
  – So sánh hơn dùng để so sánh 2 đối tượng trong đó có 1 đối tượng nổi trội hơn
  – Trường hợp đặc biệt : Good -> Better , Bad -> Worse , … 
  Tạm dịch : Trở thành 1 người lính cứu hỏa nguy hiểm hơn là trở thành 1 người xây dựng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới