This is (exciting)::: film I’ve ever seen

This is (exciting)::: film I’ve ever seen

2 bình luận về “This is (exciting)::: film I’ve ever seen”

 1. @ Answer : the most exciting
  – DH : I’ve ever seen => Chia so sánh hơn nhất với Adj.
  -Cấu trúc  : S +  tobe + the + most Adj dài/Adjest ngắn + in tập thể/of số lượng.
  -“exciting” là Adj dài => Chia theo dạng : the most Adj
  – Tạm dịch : Đây là bộ phim thú vị nhất tôi từng xem.

  Trả lời
 2. $#Hy$
  -> the most exciting 
  Công thức so sánh nhất
  + Tính từ dài: S_1 + V + most + adj/adv + S_2 + V
  @ Dịch hiểu: I’ve ever seen: tôi từng xem. 
  -> mang tính chất về bộ phim để để lại ấn tượng gì nhất mà từ trước đến giờ nhân vật tôi từng xem, vậy nên dùng công thức so sánh nhất, mà exciting là tính từ dài, nên phải dùng “the most” đằng trước tính từ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới