one/fishing/brother’s/ of/ my/ is / hobbies/.

one/fishing/brother’s/ of/ my/ is / hobbies/.

2 bình luận về “one/fishing/brother’s/ of/ my/ is / hobbies/.”

 1. $one/fishing/brother’s/ of/ my/ is / hobbies/$
  $⇒$ $One$ $of$ $my$ $brother’s$ $is$ $fishing.$
  $-$ $Dịch:$ $Một$ $trong$ $số$ $những$ $sở$ $thích$ $của$ $em/anh$ $trai$ $tôi$ $là$ $câu$ $cá.$
   

  Trả lời
 2. one/fishing/brother’s/ of/ my/ is / hobbies/
  $\text{ => One of my brother’s hobbies is fishing. }$
  hoặc : $\text{ Fishing is one of my brother’s hobbies. }$
  – Dịch : Một trong số những sở thích của anh trai/em trai tôi là câu cá.
  hoặc : Câu cá là một trong những sở thích của anh trai/em trai tôi.
  chúc bạn học tốt
  #lanhh 

  Trả lời

Viết một bình luận