take / my / around / will / boat / the / islands / family / a / trip . go / i / family / saturday / with / will / da lat / to

take / my / around / will / boat / the / islands / family / a / trip .
go / i / family / saturday / with / will / da lat / to / my / next /.

1 bình luận về “take / my / around / will / boat / the / islands / family / a / trip . go / i / family / saturday / with / will / da lat / to”

 1. @ l i n h
  1.
  → My family will take a boat around the islands
  Dịch: Gia đình nhà tôi sẽ lấy một cái thuyền để ngao du quanh những hòn đảo.
  Mẫu câu:
  $\text{S + will + V + places}$
  2.
  → I will go to Dalat with my family next Saturday
  Dịch: Tôi sẽ đi Đà Lạt với gia đình vào thứ bảy tuần tới
  Mẫu câu:
  $\text{S + will + V + date}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới