Bạn đi học bằng phương tiện gì ? Tôi đi học bằng xe đạp Cô ấy luôn luôn mua gì ở siêu thị ? cô ấy luôn mua nhiều quần áo ở

Bạn đi học bằng phương tiện gì ?
Tôi đi học bằng xe đạp
Cô ấy luôn luôn mua gì ở siêu thị ?
cô ấy luôn mua nhiều quần áo ở siêu thị
Mẹ của bận thỉnh thoảng đi đâu và cuối tuần ?
Bà ấy thường đi siêu thị cùng với bạn của bà ấy
bạn thường tặng mẹ của bạn ái gì vào sinh nhật của bà ấy ?
Tôi thường mua một chiếc khăn hay làm một chiếc bánh cho mẹ của tôi
Họ đã đi dã ngoại cùng với ai ?
Họ đã đi dã ngoại cùng với bạn cùng lớp của họ
bố mẹ của bạn thường đi làm khi nào ?
họ đi làm vào buổi sáng
Vì sao tiếng Anh giúp mình với bạn đây là câu hỏi của cấu trúc wh question

2 bình luận về “Bạn đi học bằng phương tiện gì ? Tôi đi học bằng xe đạp Cô ấy luôn luôn mua gì ở siêu thị ? cô ấy luôn mua nhiều quần áo ở”

 1. Bạn đi học bằng phương tiện gì ?
  -> What means of transport do you use to go to school ?
  Tôi đi học bằng xe đạp
  -> I go to school by bike
  Cô ấy luôn luôn mua gì ở siêu thị ?
  -> What does she always buy at the supermarket?
  Cô ấy luôn mua nhiều quần áo ở siêu thị
  -> She always buys a lot of clothes at the supermarket
  Mẹ của bạn thỉnh thoảng đi đâu vào cuối tuần ?
  -> Where does your mother sometimes go on weekends?
  Bà ấy thường đi siêu thị cùng với bạn của bà ấy
  -> She often goes to the supermarket with her friends
  Bạn thường tặng mẹ của bạn cái gì vào sinh nhật của bà ấy ?
  -> What do you usually give your mother for her birthday?
  Tôi thường mua một chiếc khăn hay làm một chiếc bánh cho mẹ của tôi
  -> I usually buy a scarf or make a cake for my mother
  Họ đã đi dã ngoại cùng với ai ?
  -> Who did they go on a picnic with?
  Họ đã đi dã ngoại cùng với bạn cùng lớp của họ
  -> They went on a picnic with their classmates
  Bố mẹ của bạn thường đi làm khi nào ?
  -> When do your parents usually go to work ?
  Họ đi làm vào buổi sáng
  -> They go to work in the morning
  — Thì HTĐ:
  +) S + V_s,es
  -) S + don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + S + V ?
  — Thì QKĐ:
  +) S + V2/V_ed
  -) S + didn’t + V
  ?) Did + S + V ?
  $#NhatLingg$

  Trả lời
 2. Bạn đi học bằng phương tiện gì ?
  → How do you go to school by?
  → How do you travel to school by?
  ⇒ How do + chủ ngữ + go to/ travel to + một địa điểm nào đó? 
  Tôi đi học bằng xe đạp
  →  I go to school by bike 
  →  I travel to school by bike
  ⇒ S + go to /travel to + by + sth
  Cô ấy luôn luôn mua gì ở siêu thị ?
  → What does she always buy at the supermarket? 
  ⇒ What + to be + S + V + place 
  cô ấy luôn mua nhiều quần áo ở siêu thị
  → She always buy a lot of clothes at the supermarket
  ⇒ S + phó từ + V + ………
  Mẹ của bận thỉnh thoảng đi đâu và cuối tuần ?
  Where does your mother usually go on weekends? 
  ⇒ Where + tobe + S + (phó từ) + V + times
  Bà ấy thường đi siêu thị cùng với bạn của bà ấy bạn thường tặng mẹ của bạn ái gì vào sinh nhật của bà ấy ?
  → She often goes to the supermarket with her friends
  ⇒ S + phó từ + V + to + place + …….
  Tôi thường mua một chiếc khăn hay làm một chiếc bánh cho mẹ của tôi
  I usually buy a scarf or make a cake for my mother
  ⇒ S + phó từ + V + sth ………
  Họ đã đi dã ngoại cùng với ai ?
  →Who did they go with?
  ⇒ Who + trợ động từ + S + V + …….
  Họ đã đi dã ngoại cùng với bạn cùng lớp của họ 
  → They went on a picnic with their classmates
  ⇒ S + V + …….
  bố mẹ của bạn thường đi làm khi nào ?
  → When did your parents go to work
  → when did your parents travel to work
  ⇒ When + trợ động từ + S + go to/travel to + V ….
  họ đi làm vào buổi sáng 
  → They go to/travel to work on the morning
  ⇒ S + V + time…..
  @pchangg gửi bạn
  xin hay nhất cho nhóm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới