Giúp mik nhanh vs!Cảm ơn. Now many people ____(use) fossil fuels, making them depleted.

Giúp mik nhanh vs!Cảm ơn.
Now many people ____(use) fossil fuels, making them depleted.

2 bình luận về “Giúp mik nhanh vs!Cảm ơn. Now many people ____(use) fossil fuels, making them depleted.”

 1. Giải đáp : are using
  – Now : Dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn .
  (+) S + is/am/are + V_ing + O …
  – ”People” là chủ ngữ số nhiều → Dùng tobe ”are” .
  – ”Use” tận cùng là ”e” → Bỏ ”e” thêm ”ing”
  – Dịch : Bây giờ mọi người đang dùng nhiên liệu hóa thạch , khiến chúng khở nên cạn kiệt .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. Now many people are using (use) fossil fuels, making them depleted.
  ->Thì HTTD
  ->DHNB”Now”
  ->Cấu trúc:S+tobe+Ving+…
  Tạm dịch:
  Bây giờ nhiều người đang sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khiến chúng cạn kiệt.
  @hmydzs1tg

  Trả lời

Viết một bình luận