Dịch ra tiếng Anh 1 Có bao nhiêu người trong nhà bạn có thai có sáu người trong nhà tôi ba mẹ của cậu ấy tên gì 4 Bạn đang

Dịch ra tiếng Anh 1 Có bao nhiêu người trong nhà bạn có thai có sáu người trong nhà tôi ba mẹ của cậu ấy tên gì 4 Bạn đang làm gì Năm Bạn có muốn chơi trốn tìm không 6 bạn đi bơi bao lâu một lần bảy hôm qua bạn ở đâu 8 Hôm nay tôi học môn Toán Anh và nhạc 9 khi nào học môn khoa học 10 Tôi chơi thể thao ngày hôm qua câu đơn

2 bình luận về “Dịch ra tiếng Anh 1 Có bao nhiêu người trong nhà bạn có thai có sáu người trong nhà tôi ba mẹ của cậu ấy tên gì 4 Bạn đang”

 1. How many people in your house are pregnant there are six in my house what are their parents’ names 4 What are you doing Year Do you want to play hide and seek 6 how often do you go swimming every seven days where were you 8 Today I studied Maths English and Music 9 When will I study science 10 I played sports yesterday simple sentences
  -Gửi bạn-
  color[gold][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. 1 Có bao nhiêu người trong nhà bạn có thai có sáu người trong nhà tôi ba mẹ của cậu ấy tên gì 4 Bạn đang làm gì Năm Bạn có muốn chơi trốn tìm không 6 bạn đi bơi bao lâu một lần bảy hôm qua bạn ở đâu 8 Hôm nay tôi học môn Toán Anh và nhạc 9 khi nào học môn khoa học 10 Tôi chơi thể thao ngày hôm qua câu đơn
  => 1 How many people in your family are pregnant there are six people in my house what are his parents’ names
  => 4 What are you doing Year Do you want to play hide and seek
  => 6 how often did you go swimming once seven where were you yesterday
  => 8 Today I studied Maths English and Music
  => 9 when will I study science
  => 10 I played sports yesterday simple sentences
  color[pink][#Taki]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới