Dịch ra tiếng Anh chơi lái xe bơi múa viết vẽ đọc hát ho đọc sách viết một lá thư vẽ một bức tranh hát một bài đi bơi nhảy

Dịch ra tiếng Anh chơi lái xe bơi múa viết vẽ đọc hát ho đọc sách viết một lá thư vẽ một bức tranh hát một bài đi bơi nhảy dây đá bóng đi xem phim Thăm Đà Lạt chơi cờ Nghe nhạc lau nhà xem tivi nấu ăn gặp bác sĩ uống thuốc đi dã ngoại đi cắm trại đi câu cá rẽ trái rẽ phải giúp đỡ em với

2 bình luận về “Dịch ra tiếng Anh chơi lái xe bơi múa viết vẽ đọc hát ho đọc sách viết một lá thư vẽ một bức tranh hát một bài đi bơi nhảy”

 1. play driving swimming dance write write reading cough reading write a letter draw a picture sing a song go swimming jump rope football go to the movies Visit Da lat play chess Listen to mop music watch cooking TV see doctor take medicine go camping go fishing turn left turn right help me with

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích
  Chơi : Play (v)
  Lái xe : Driver
  Bơi: Swimming (v)
  Múa: Dance (v)
  Viết: Write (v)
  Vẽ: Draw (v)
  Đọc: Read (v)
  Hát: Sing (v)
  Ho: Cough (v)
  Đọc sách: Read book
  Viét một lá thư: Write a letter
  Vẽ một bức tranh: Draw a picture
  Hát một bài: Sing a song
  Đi bơi: Go swimming
  Nhảy dây: Skipping
  Đá bóng: Play foorball
  Đi xem phim: Go to the cinema
  Thăm Đà Lạt: Visit Đa Lat
  Chơi cờ: play chess
  Nghe nhạc: listen to music
  Lau nhà: Mopping
  Xem tivi:  Watching TV (television)
  Nấu ăn: Cook
  Gặp bác sĩ: Meet doctor
  Uống thuốc: Take medicines
  Đi dã ngoại: Go camping
  Đi cắm trại: Go on a picnic
  Đi câu cá: Go fishing
  Rẽ trái: Turn left
  Rẽ phải: Turn right
  (v) -> ( động từ )
  Chúc em học tốt [^-^]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới