manhattan…an island Điền ” Am Not , Isn’t , Aren’t “

manhattan…an island

Điền ” Am Not , Isn’t , Aren’t “

2 bình luận về “manhattan…an island Điền ” Am Not , Isn’t , Aren’t “”

 1. manhattan isn’t an is an island
  dịch:manhattan ko phải là 1 đảo (vì nó là 1 thành phố)
  giải thích:
  vì chủ ngữ là số ít nên tobe là is với cả là câu phủ định nên mới là isn’t
  #nguyenthiloan67956

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết 
  => Isn’t 
  – Động từ tobe :am,is,are dạng phủ định đi với 
  – Aren’t : They ,We,You , Dnah từ số nhiều 
  – Isn’t : He , She ,It , Tên riêng , 1 đồ vật , 1 con vật … 
  – Amn’t : I 
  – Vì Manhattan chỉ là 1 tên riêng và nó chỉ có 1 mình nên -> Sử dụng isn’t

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới