You (enjoy) this moment? Giúp em với ạ

You (enjoy) this moment?

Giúp em với ạ

2 bình luận về “You (enjoy) this moment? Giúp em với ạ”

 1. Trả lời
  Are you enjoying this moment?
  Giải thích: Vì có “this moment” nên câu này chia ở thì Hiện tại tiếp diễn.

  Trả lời
 2. Are you enjoying this moment?
  -> HTTD => Dấu hiệu : this moment
  -> Áp dụng : 
  ( + ) S + tobe + V-ing + O
  ( – ) S + tobe-not + V-ing + O
  ( ? ) Tobe + S + V-ing + O?
  – — – – — –
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới