Qua phim hoạt hình Mr.Bean chúng ta đã rú ra đươc bài học gì? Trả lời bằng tiếng anh và dịch nó ra Giups mình vời mình đang c

Qua phim hoạt hình Mr.Bean chúng ta đã rú ra đươc bài học gì? Trả lời bằng tiếng anh và dịch nó ra
Giups mình vời mình đang cần gấp ý ạ

2 bình luận về “Qua phim hoạt hình Mr.Bean chúng ta đã rú ra đươc bài học gì? Trả lời bằng tiếng anh và dịch nó ra Giups mình vời mình đang c”

 1. ⇒ The movie Mr. Bean helps them learn that we have to be careful when doing something
  ⇒ Bộ phim Mr. Bean giúp chúng rút ra được rằng chúng ta phải biết cẩn thận khi làm một việc gì đó
  $\color{Pink}{\text{Yumi ~ chan}}$
   

  Trả lời
 2. We also recognize Mr. Bean is always satisfied and enjoys everything around him, even the smallest things. He himself can bring joy to himself by making use of everything he has without depending or waiting for a smile from others. Even though everyone laughs or looks at Mr. Bean with a strange look, he can still happily and calmly do whatever he wants. This teaches us to live without having to care what other people think. Just live happily and do what you think is right. Thereby we learn a valuable lesson that is always appreciating everything that you have. Live more positive, more optimistic And do what you consider the best
  →Chúng ta cũng nhận ra Mr. Bean luôn hài lòng và tận hưởng mọi thứ xung quanh mình, dù đó là những điều nhỏ nhất. Tự ông có thể đem lại niềm vui cho bản thân bằng cách tận dụng mọi điều mình có mà không cần phụ thuộc hay ngóng chờ nụ cười đến từ người khác.Mặc cho mọi người cười cợt hoặc nhìn Mr. Bean với ánh mắt kì cục, ông vẫn có thể vui vẻ điềm nhiên làm mọi thứ mà mình muốn. Điều này dạy chúng ta sống mà không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Cứ vui vẻ sống và làm những điều mình cho là đúng thôi.Qua đó chúng ta rút được một bài học đáng giá đó là luôn trân trọng mọi thứ mà bạn đang có . Sống tích cực hơn , lạc quan hơn Và làm những điều mình coi là tốt nhất

  Trả lời

Viết một bình luận