There are four peoples in Mr phong’s family sửa lỗi sai

There are four peoples in Mr phong’s family sửa lỗi sai

2 bình luận về “There are four peoples in Mr phong’s family sửa lỗi sai”

  1. \text{Answer :} peoples -> people
    \rightarrow There are + số lượng + Danh từ đếm được dạng Số nhiều
    -> Vì ” people ” đã là dạng Danh từ số nhiều nên ta bỏ ” s “
    \text{# TF}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới