Mn vt cấu trúc câu điều kiện loại 2 giúp e ạ NL: cho e hỏi là khi làm bài thì ngta sẽ cho sẵn ở đề là phải chuyển về điều ki

Mn vt cấu trúc câu điều kiện loại 2 giúp e ạ
NL: cho e hỏi là khi làm bài thì ngta sẽ cho sẵn ở đề là phải chuyển về điều kiện loại này loại nọ hay là mik phải tự nhìn câu r đoán xong chuyển ak :0?

2 bình luận về “Mn vt cấu trúc câu điều kiện loại 2 giúp e ạ NL: cho e hỏi là khi làm bài thì ngta sẽ cho sẵn ở đề là phải chuyển về điều ki”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới