Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. 1. doesn’t/ read/ easily/ John/ if/ he/ in/ book

Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences.
1. doesn’t/ read/ easily/ John/ if/ he/ in/ books/ can’t/ bed/ sleep
2. time/ of/ spend/ you/ computer/ how/ do/ much/ in/ front/ your/ every day?
3. how/ time/ the/ you/ finishing/ your/ spend/ do/ homework/ after ?
giúp t nha

2 bình luận về “Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. 1. doesn’t/ read/ easily/ John/ if/ he/ in/ book”

 1. 1. If john doesn’t read books in bed, he can’t sleep easily
  2. How much time do you spend in front of your computer everyday
  3. After finishing your homework, how do you spend the time? ( hoặc đảo ngược lại cx đc lúc đó thì không cần dấu “,”)
  * giải thích các bước làm, công thức:
  Mình kbt bài này thì có chỗ nào pk giải thích nữa, nên bạn k hiểu chỗ nào thì hỏi mình nha.

  Trả lời
 2. 1. doesn’t/ read/ easily/ John/ if/ he/ in/ books/ can’t/ bed/ sleep
  If John doesn’t read books , he can’t sleep in bed easily.
  2. time/ of/ spend/ you/ computer/ how/ do/ much/ in/ front/ your/ every day?
  How much time do you spend in front of your computer every day?
  3. how/ time/ the/ you/ finishing/ your/ spend/ do/ homework/ after
  The time when you can play after finishing your homework ?
  Câu cuối mình nghĩ là sai đề nên sửa how thành when nha bạn
  Chúc bạn học tốt,tick cho mình nhaaaaaaaa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới