Tìm trọng âm khác với các trọng âm còn lại: A.government B.seventeen C.scholarship D.accident

Tìm trọng âm khác với các trọng âm còn lại:
A.government B.seventeen C.scholarship D.accident

2 bình luận về “Tìm trọng âm khác với các trọng âm còn lại: A.government B.seventeen C.scholarship D.accident”

 1. $\text{Giải đáp + giải thích các bước giải}$
  A. government /ˈɡʌvənmənt/ : Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 
  B. seventeen / sevnˈtiːn /: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba 
  C. scholarship / ˈskɒləʃɪp/ : Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
  D.  accident / ˈæksɪdənt / : Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 
  $\\$ to Chọn bbB 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới